Zdrowie dzieci

Dla Państwa jako rodziców zdrowie dzieci jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. AOK oferuje Państwu szeroką paletę świadczeń, programów zdrowotnych oraz kursów zdrowotnych, które w optymalny sposób uzupełniają ustawowo określony zakres badań profilaktycznych oraz szczepień przewidzianych dla dzieci.

Dzięki programowi zdrowotnemu AOK-Junior Państwa pociechy mogą skorzystać między innymi z trzech dodatkowych badań okresowych: U10 dla dzieci pomiędzy 7 a 8 rokiem życia , U11 dla dzieci pomiędzy 9 a 10 rokiem życia oraz J2 dla młodzieży w wieku 16-17 lat, ponadto badań płuc oraz dwóch dodatkowych badań skóry dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat oraz młodzieży między 14 a 17 rokiem życia. Te oraz inne świadczenia dodatkowe są dla Państwa dzieci bezpłatne. Aby móc przystąpić do programu AOK-Junior konieczne jest zgłoszenie się do jednego z lekarzy dziecięcych, którzy wspierają ten program. Więcej informacji w języku niemieckim można uzyskać tutaj.

Ponadto AOK prowadzi własne kampanie informacyjne, takie jak Tigerkids, oraz wspiera wiele regionalnych oraz ponadregionalnych inicjatyw społecznych, które mają na celu poprawę i zachowanie zdrowia dzieci. Więcej informacji na ten temat w języku niemieckim znajdziecie Państwo tutaj.