Konto zdrowia (Gesundheitskonto)

Możliwość refundacji kosztów związanych ze zdrowiem do 500 euro rocznie.

AOK Nordost wspiera zdrowy styl życia. Każdy ubezpieczony w AOK Nordost (także ubezpieczony rodzinnie) dysponuje własnym kontem zdrowia i może finansować koszty ponoszone na profilaktykę oraz świadczenia niebędące świadczeniami ustawowymi.

Budżet, jakim dysponuje każdy ubezpieczony to 500 euro podzielone na następujące pakiety:

  • 170 euro na 2 kursy w Twoim mieście, n. p. joga, zdrowe odżywianie, walka ze stresem, pilates, nordic walkingu, kurs walki z nałogiem palenia itp.
  • 112 euro na koszty noclegu i wyżywienia, jeśli bierze się udział w kursach wyjazdowych.
  • 218 euro na świadczenia i produkty prozdrowotne do wyboru z bogatego katalogu świadczeń dodatkowych:

sport:
składki do klubów sportowych (do 14 r. życia): do 50 euro rocznie
oferty e-zdrowia i kursy online: do 20 euro rocznie
kurs nauki pływania (niezależnie od wieku): do 85 euro jednorazowo
ogólne badanie dla uprawiających sport: do 75 euro co drugi rok
wydolnościowe badanie dla uprawiających sport: do 150 euro co drugi rok
ochronna wkładka na zęby: do 80 euro rocznie
urządzenia monitorujące aktywność: 50 euro co drugi rok
opłata startowa w wydarzeniach sportowych współorganizowanych przez AOK: do 50 euro rocznie

ciąża:
udział partnera w szkole rodzenia (jeśli jest również ubezpieczony w AOK): do 85 euro
dodatkowa profilaktyka dla kobiet w ciąży: do 100 euro
pogotowie pielęgniarki położnej: do 270 euro
pływanie dla niemowląt: do 85 euro

zdrowie:
leki homeopatyczne, ziołowe i antropozoficzne: do 50 euro corocznie (z apteki, przepisane przez lekarza)
osteopatia: do 180 euro rocznie
profesjonalne czyszczenie zębów: do 50 euro rocznie

Zwrot kosztów:

Szczegółowe informacje na temat, co i w jakim zakresie podlega refundacji oraz formularze wniosków o zwrot kosztów, znajdziesz w języku niemieckim tutaj.

Złóż wniosek o zwrot kosztów najpóźniej do 31 marca następnego roku. O tym, jakie dokumenty są wymagane, sprawdzisz w formularzu wniosku o zwrot kosztów za poszczególne świadczenia.

W ramach portalu "Mój AOK" można składać dokumenty o zwrot kosztów z konta zdrowia cyfrowo: Meine AOK > Leistungen > Anträge und Bescheinigungen.

Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do portalu „Meine AOK“

Więcej informacji o portalu internetowym „Meine AOK“

Jeśli nie korzystasz z portalu "Meine AOK", wydrukuj odpowiedni PDF, wypełnij go i wyślij na adres:

AOK Nordost. Die Gesundheitskasse.
14456 Potsdam