Samorząd AOK

Samorząd jest wyrazem demokratycznej zasady, według której w interesie publicznym państwo powierza wybrane zadania, na przykład opiekę zdrowotną swoich obywateli, w ręce samych zainteresowanych. Ten model, który ma już ponadstuletnią tradycję, znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu dziedzinach nowoczesnego i demokratycznego państwa socjalnego. Organizacja ubezpieczeń społecznych oparta na samorządzie pozwala na szybszą i elastyczniejszą reakcję niż w przypadku usadowienia tych zadań w ramach administracji państwowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami na temat organizacji i zadań samorząduw systemie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech (informacje w języku niemieckim).