Przystępność

Oświadczenie o dostępności

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse dokłada starań, by jej strony internetowe i aplikacje mobilne były dostępne zgodnie z BITV 2.0 (niemieckim rozporządzeniem o dostępności w technice informatycznej) oraz niemiecką ustawą o równym traktowaniu osób z niepełnosprawnością (Behindertengleichstellungsgesetz). Niniejsze oświadczenie o dostępności obowiązuje dla strony internetowej aok.pl.

Stan zgodności z wymogami

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z BITV 2.0 i ustawą o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych.

Treści, które nie są dostępne bez ograniczeń

Niestety udostępnienie całej witryny internetowej bez jakichkolwiek ograniczeń nie było możliwe. Aktualnie pracujemy nad poprawieniem jej dostępności. Prosimy jednak o trochę cierpliwości, ponieważ prace te wymagają częściowo ingerencji na poziomie programistycznym. Aktualnie realizujemy etapy kontrolne przewidziane dla testów BITV.

Wyświetlone poniżej treści są nam już znane i nie są w pełni dostępne z następujących powodów:

  • Elementy kontrolne nie wszędzie są opisane za pomocą tekstów alternatywnych.
  • Semantyka strukturalna tytułów nie jest kompletna ani spójna.
  • Treści nie zawsze wyróżnione są odpowiednimi elementami strukturalnymi.
  • Wybrany schemat kolorów częściowo nie spełnia wymogów dotyczących minimalnego kontrastu przewidzianych dla tekstu i elementów kontrolnych, a także ich statusów.
  • Fragmentów stron nie można pomijać, ponieważ nie wdrożono w całości koniecznych oznaczeń.
  • Tekst zawarty w linkach nie zawsze jest jednoznaczny (brak kontekstu).
  • Brak alternatywnych ścieżek dostępu.
  • Aktualne położenie fokusa w pewnych okolicznościach nie jest widoczne dla wszystkich elementów interaktywnych.
  • Główny język strony nie jest właściwie wyświetlany. Sporadycznie pojawiają się fragmenty i sformułowania w innym języku. Nie są one wyodrębnione.
  • Przy uwierzytelnianiu HTML zgodnie z W3C pojawiają się błędy. Istniejące błędy wywołuje kod HTML generowany za pomocą wykorzystywanej technologii.

Przygotowanie niniejszego oświadczenia o dostępności

Oświadczenie to zostało sporządzone dnia 14.10.2020 r. Weryfikacja zgodności opiera się na 60 punktach kontrolnych dla testów BITV, zrealizowanych w okresie 27–30.10.2020. 28 punktów kontrolnych uznano za spełnione lub raczej spełnione; 12 punktów kontrolnych uznano za częściowo, raczej nie lub niespełnione, a 20 punktów uznano za nieznajdujące zastosowania.

Niniejsze oświadczenie zostało po raz ostatni zweryfikowane dnia 30.10.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne na temat dostępności oraz ewentualne zgłoszenia dotyczące innych braków mogą nam Państwo przesyłać pocztą elektroniczną:

Zgłaszanie ograniczeń w dostępności

Zgłoszenie ograniczeń w dostępności e-mailem na adres: barrierefreiheit(at)nordost.aok(.)de

Państwa zgłoszenie zostanie opracowane przez:

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse
Brandenburger Straße 72
14467 Potsdam

 

Postępowanie w celu dochodzenia praw

W przypadku, gdyby organy publiczne nie realizowały zobowiązań przewidzianych dla nich w BITV 2.0 i ustawie o równym traktowaniu osób z niepełnosprawnością, ta ostatnia przewiduje postępowanie przed niezależnym organem pojednawczym.

Prosimy, by zwracali się Państwo do powołanego na podstawie ustawy o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych organu pojednawczego, jeżeli wskutek niewystarczającej dostępności niniejszej oferty cyfrowej zostali Państwo postawieni w gorszej sytuacji:

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
(Organ pojednawczy przewidziany ustawą o równym traktowaniu osób z niepełnosprawnością przy Pełnomocniku Rządu Federalnego ds. Osób z Niepełnosprawnością)
Mauerstraße 53
10117 Berlin

Nr telefonu: 030 18 527 2805
Faks: 030 18 527-2901
E-mail: info(at)schlichtungsstelle-bgg(.)de
Strona internetowa: www.schlichtungsstelle-bgg.de