Rada Społeczna i Zarząd

Rada Społeczna

Rada Społeczna wybierana jest w wyborach socjalnych, które odbywają się co 6 lat. Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje obowiązki społecznie.

Reprezentanci pracodawców i pracowników wystawiają po jednym przewodniczącym. Obaj przewodniczący sprawują urząd Przewodniczącego Rady naprzemiennie przez okres jednego roku.

Przewodniczący Rady Społecznej

Reprezentant ubezpieczonych

Knut Lambertin
Przewodniczący Rady Społecznej


Reprezentant pracodawców

Alexander Schirp
Przewodniczący Rady Społecznej

Zarząd i Kierownictwo AOK

Osoby na czele AOK dzięki wieloletniemu doświadczeniu dysponują znakomitymi umiejętnościami w zarządzaniu kasą chorych. Przedstawiamy Państwu poniżej Zarząd i członków Kierownictwa AOK Nordost.

Zarząd

Odpowiedzialny jest za prowadzenie wszystkich spraw kasy chorych. Reprezentuje ją przed sądem i w sprawach pozasądowych.

Frank Michalak
Zarząd

Kierownictwo

Kierownictwo wspiera Zarząd w wypełnianiu jego zadań.

W skład Kierownictwa wchodzi i jest jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu:


Daniela Teichert