Rada Społeczna i Zarząd

Rada Społeczna

Rada Społeczna wybierana jest w wyborach socjalnych, które odbywają się co 6 lat. Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje obowiązki społecznie.

Reprezentanci pracodawców i pracowników wystawiają po jednym przewodniczącym. Obaj przewodniczący sprawują urząd Przewodniczącego Rady naprzemiennie przez okres jednego roku.

Przewodniczący Rady Społecznej

Reprezentant ubezpieczonych

Knut Lambertin
Przewodniczący Rady Społecznej


Reprezentant pracodawców

Alexander Schirp
Przewodniczący Rady Społecznej

Zarząd AOK

Osoby na czele AOK dzięki wieloletniemu doświadczeniu dysponują znakomitymi umiejętnościami w zarządzaniu kasą chorych. Przedstawiamy Państwu poniżej Zarząd AOK Nordost.

Zarząd

Odpowiedzialny jest za prowadzenie wszystkich spraw kasy chorych. Reprezentuje ją przed sądem i w sprawach pozasądowych.

Skład Zarządu

Pełnoetatowi członkowie Zarządu Daniela Teichert i Hans-Joachim Fritzen prowadzą AOK Nordost jako nowoczesnego usługodawcę na rynku zdrowia i kierują organizacją tej największej kasy chorych w północno-wschodnich Niemczech. Reprezentują AOK Nordost w sprawach sądowych i pozasądowych oraz występują publicznie w jej imieniu.

Daniela Teichert
Prezes Zarządu

Hans-Joachim Fritzen
Wiceprezes Zarządu
 

Kontakt
E-mail: vorstand(at)nordost.aok(.)de