Składki

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie zmieni się składka dodatkowa w AOK Nordost z początkiem 2020 r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,2 %.

Od 01.01.2020 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech, które są finansowane przez pracodawcę i pracownika, wynosi:*

  Składka Udział pracodawcy Udział pracownika
Ubezpieczenie zdrowotne 14,6% + 0,9% 7,75% 7,75%
Ubezpieczenie emerytalne 18,60% 9,30% 9,30%
Ubezpieczenie od bezrobocia 2,40% 1,20% 1,20%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne  3,05% 1,525% 1,525%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne
dla osób bezdzietnych 
3,30% 1,525% 1,775% 

Składką ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego objęte są maksymalnie dochody do 4.687,50 euro miesięcznie i 56.250,00 euro rocznie.

* w przypadku pracy w formie Minijob (do 450 euro) lub Gleitzone (od 450,10 euro do 1300 euro) obowiązują inne stawki.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz objętych ubezpieczeniem dobrowolnym.

Granicą dochodów, powyżej której kończy się obowiązek ubezpieczeniowy, a zaczyna się tzw. wolność ubezpieczeniowa, czyli prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem ustawowym a prywatnym, to kwota 62.550,00 euro. Podstawą do obliczenia wysokości składki są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony, np. przychód z działalności gospodarczej, z wynajmu lokali lub renta/emerytura. Od tych dochodów obliczana jest składka w wysokości 14% + 0,9% (bez prawa do zasiłku chorobowego) lub 14,6% + 0,9% ( z prawem do zasiłku chorobowego od siódmego tygodnia choroby).

Wysokość składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiada stawkom podanym w tabeli powyżej i wynosi 3,05% (osoby z dziećmi) i 3,30% (osoby bezdzietne).

Podobnie jak w przypadku pracowników najemnych, składką objęte są maksymalnie dochody do 4.687,50 euro miesięcznie.

Od 2020 r. dolna granica dochodów, od której oblicza się składki na ubezpieczenie dla ubezpieczonych dobrowolnie wyniesie w miesiącu 1.061,67 euro. W związku z tym minimalna składka zdrowotna wyniesie 158,19 euro miesięcznie, a z prawem do zasiłku chorobowego od 7 tygodnia choroby: 164,56 euro. Maksymalna składka zdrowotna liczona od górnej granicy dochodów w miesiącu 56.250,00 euro wyniesie 698,44 euro miesięcznie i 726,57 euro z prawem do zasiłku chorobowego. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne wyniesie 32,38 euro i dla osób bezdzietnych 35,04 euro, a maksymalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne 142,97 euro miesięczenie, a dla bezdzietnych 154,69 euro miesięcznie. 

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat wysokości składek oraz podstaw ich obliczania znajdziecie Państwo tutaj.