Składki

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost wzrasta w 2022 do poziomu 16,3 %, co wynika ze wrostu składki dodatkowej do poziomu 1,7 %. Średnia wysokość składki dodatkowej z wszystkich kas chorych w Niemczech wynosi na początku 2022 r.: 1,3 %. Ogólnoniemiecki wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z wyższych kosztów świadczeń zdrowotnych, kryzysu demograficznego oraz bezpośrednich kosztów walki z pandemią koronwirusa.

Od 01.01.2022 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech, które są finansowane przez pracodawcę i pracownika, wynosi:*

  Składka Udział pracodawcy Udział pracownika
Ubezpieczenie zdrowotne 14,6% + 1,7 % 8,15 % 8,15 %
Ubezpieczenie emerytalne 18,60 % 9,30 % 9,30 %
Ubezpieczenie od bezrobocia 2,40 % 1,20 % 1,20 %
Ubezpieczenie pielęgnacyjne  3,05 % 1,525 % 1,525 %
Ubezpieczenie pielęgnacyjne
dla osób bezdzietnych 
3,40 % 1,525 % 1,875 % 

Składką ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego objęte są maksymalnie dochody do 4.837,50 euro miesięcznie i 58.050,00 euro rocznie.

* w przypadku pracy w formie Minijob (do 450 euro) lub Gleitzone (od 450,01 euro do 1.300,00 euro) obowiązują inne stawki.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz objętych ubezpieczeniem dobrowolnym.

Granicą dochodów, powyżej której kończy się obowiązek ubezpieczeniowy, a zaczyna się tzw. wolność ubezpieczeniowa, czyli prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem ustawowym a prywatnym, to kwota 64.350,00 euro (miesięcznie: 5.362,50 euro). Podstawą do obliczenia wysokości składki są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony, np. przychód z działalności gospodarczej, z wynajmu lokali lub renta/emerytura. Od tych dochodów obliczana jest składka w wysokości 14 % + 1,7 % (bez prawa do zasiłku chorobowego) lub 14,6 % + 1,7 % ( z prawem do zasiłku chorobowego od siódmego tygodnia choroby).

Wysokość składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiada stawkom podanym w tabeli powyżej i wynosi 3,05 % (osoby z dziećmi) i 3,30 % (osoby bezdzietne).

Podobnie jak w przypadku pracowników najemnych, składką objęte są maksymalnie dochody do 4.837,50 euro miesięcznie.

Od 2022 r. dolna granica dochodów, od której oblicza się składki na ubezpieczenie dla ubezpieczonych dobrowolnie wyniesie w miesiącu 1.096,67 euro. W związku z tym minimalna składka zdrowotna wyniesie 172,17 euro miesięcznie, a z prawem do zasiłku chorobowego od 7 tygodnia choroby: 178,75  euro. Maksymalna składka zdrowotna liczona od górnej granicy dochodów w miesiącu 4.837,50 euro wyniesie 759,49 euro miesięcznie i 778,52 euro z prawem do zasiłku chorobowego. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne wyniesie 33,45 euro i dla osób bezdzietnych 37,29 euro, a maksymalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne 147,54 euro miesięczenie, a dla bezdzietnych 164,48 euro miesięcznie. 

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat wysokości składek oraz podstaw ich obliczania znajdziecie Państwo tutaj.