Składki

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie zmieni się składka dodatkowa w AOK Nordost w 2019r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,1 %.

Od 01.01.2019 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech, które są finansowane przez pracodawcę i pracownika, wynosi:*

  Składka Udział pracodawcy Udział pracownika
Ubezpieczenie zdrowotne 14,6% + 0,9% 7,75% 7,75%
Ubezpieczenie emerytalne 18,60% 9,30% 9,30%
Ubezpieczenie od bezrobocia 2,50% 1,25% 1,25%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne  3,05% 1,525% 1,525%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne
dla osób bezdzietnych 
3,30% 1,525% 1,775% 

Składką ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego objęte są maksymalnie dochody do 4.537,50 euro miesięcznie i 54.450,00 euro rocznie.

* w przypadku pracy w formie Minijob (do 450 euro) lub Gleitzone (od 450,10 euro do 1300 euro) obowiązują inne stawki.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz objętych ubezpieczeniem dobrowolnym.

Granicą dochodów, powyżej której kończy się obowiązek ubezpieczeniowy, a zaczyna się tzw. wolność ubezpieczeniowa, czyli prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem ustawowym a prywatnym, to kwota 60.750,00 euro. Podstawą do obliczenia wysokości składki są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony, np. przychód z działalności gospodarczej, z wynajmu lokali lub renta/emerytura. Od tych dochodów obliczana jest składka w wysokości 14% + 0,9% (bez prawa do zasiłku chorobowego) lub 14,6% + 0,9% ( z prawem do zasiłku chorobowego od siódmego tygodnia choroby).

Wysokość składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiada stawkom podanym w tabeli powyżej i wynosi 3,05% (osoby z dziećmi) i 3,30% (osoby bezdzietne).

Podobnie jak w przypadku pracowników najemnych, składką objęte są maksymalnie dochody do 4.537,50 euro miesięcznie.

Od 2019 r. ustawodawca wprowadził znaczące obniżenie dolnej granicy dochodów, od której oblicza się składki na ubezpieczenie dla ubezpieczonych dobrowolnie. W 2019 r. wyniesie ona w miesiącu 1.038,33 euro. W związku z tym minimalna składka zdrowotna wyniesie 154,71 euro miesięcznie, a z prawem do zasiłku chorobowego od 7 tygodnia choroby: 160,94 euro. Maksymalna składka zdrowotna liczona od górnej granicy dochodów w miesiącu 5.537,50 euro wyniesie 676,09 euro miesięcznie i 703,32 euro z prawem do zasiłku chorobowego. Minimalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne wyniesie 31,67 euro i dla osób bezdzietnych 34,26 euro, a maksymalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne 138,39 euro miesięczenie, a dla bezdzietnych 149,74 euro miesięcznie. 

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat wysokości składek oraz podstaw ich obliczania znajdziecie Państwo tutaj.