Konta bankowe i numery zakładowe

AOK Nordost powstała 1 stycznia 2011 roku w wyniku połączenia się kas chorych AOK Berlin-Brandenburg i AOK Mecklenburg-Vorpommern.

Kasa ta, licząca 1,8 miliona ubezpieczonych, jest liderem rynku wśród ustawowych kas chorych w tych trzech krajach związkowych.

Numer zakładowy (Betriebsnummer, BNR): 90235319

Numer identyfikacji (Institutionskennzeichen, IKNR): 109519005

Konta bankowe:

Commerzbank AG 
IBAN DE38 1608 0000 0175 4440 00
BIC DRESDEFF160
   
DB Privat- und Firmenkundenbank AG
IBAN DE92 1007 0848 0513 4630 03
BIC DEUTDEDB110

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
IBAN DE95 1405 2000 0300 0244 01
BIC NOLADE21LWL 

Wszystkie numery kont bankowych mogą być wykorzystywane do przelewów i wpłat.