Zgłoś ograniczenie

Dane osobowe
Pouczenie o ochronie danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w celu opracowania uzyskanej od Państwa informacji zwrotnej odnośnie dostępności, a także by móc odpowiedzieć Państwu na zgłoszenie. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny, powstający dla nas na mocy § 3 BbgBITV, w związku z zaleceniami Federalnego Urzędu ds. Dostępności (niem. Bundesfachstelle Barrierefreiheit) oraz § 9 ust. 1 BbgBGG. Państwa dane zostaną następnie usunięte. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych oraz Państwa praw znajdą Państwo na stronie: www.aok.de/nordost/datenschutzrechte. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą AOK Nordost, 14456 Potsdam, lub z naszymi pełnomocnikami ds. ochrony danych osobowych pod adresem Datenschutz-Service@nordost.aok.de.

* mandatory field