Świadczenia od A do Z

Opieka lekarska

W poszukiwaniu lekarza wesprze Państwa aplikacja AOK-Arztnavigator.

Leki, środki lecznicze i pomocnicze

Co refunduje AOK?

Medycyna naturalna

Uzupełnienie medycyny klasycznej.

Opieka pielęgniarska w domu

AOK udostępni Państwu domową opiekę pielęgniarską. Nawet w zakresie wykraczającym poza ramy ustawowe.

Zasiłek chorobowy

Jak uzyskasz świadczenie finansowe w trakcie niezdolności do pracy

Stomatologia i protetyka

Profilaktyka lub plomba - z AOK każda wizyta u dentysty z uśmiechem.

Profilaktyka

AOK refunduje wszystkie ustawowo przewidziane badania profilaktyczne.

Ciąża i poród

W czasie oczekiwania na potomstwo trzeba wiele przygotować i zorganizować.

Leczenie szpitalne

Refundacja kosztów leczenia szpitalnego oraz zabiegów ambulatoryjnych.

Pobyty sanatoryjne

Trudy dnia codziennego kosztują dużo sił. Może czas pomyśleć o pobycie w sanatorium?

Współpłacenie i ulgi

Przegląd ustawowych zasad współpłacenia oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonych.

Zdrowie dzieci

Wszyscy życzymy sobie, aby dzieci były zdrowe i szczęśliwe. Jako Kasa Zdrowia wspieramy właśnie szczególnie ich zdrowie.

Zapłodnienie in vitro

W czasie oczekiwania na potomstwo trzeba wiele przygotować i zorganizować.