Liczby i Fakty

AOK Nordost powstała z dniem 1 stycznia 2011 w wyniku połączenia się Kas Chorych AOK Berlin-Brandenburg i AOK Mecklenburg-Vorpommern. AOK Nordost jest instytucją działającą na podstawie prawa publicznego w formie samorządu.

Ubezpieczeni

AOK Nordost ma 1,8 miliona ubezpieczonych.

Budżet

AOK Nordost w roku 2018 dysponuje budżetem w wysokości 7,7 miliarda euro w kasie ubezpieczenia zdrowotnego i 2,4 miliarda euro w kasie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. .

Pracownicy

AOK Nordost zatrudnia 5.606 pracowników, w tym 193 osób kształcących się zawodowo.

Punkty obsługi klienta

Dzięki gęstej sieci ponad 100 Punktów Obsługi Klienta jesteśmy dostępni w każdym zakątku regionu. Nasze Centrum Obsługi Telefonicznej oferuje profesjonalną opiekę i porady 24 godziny na dobę.

Klienci korporacyjni

AOK Nordost obsługuje 118.411 firm i klientów korporacyjnych.

Zarząd

Zarząd AOK Nordost jest jednoosobowy, tę funkcję pełni Frank Michalak. Zarząd jest wybierany przez Radę Społeczną. Zarząd wspierany jest przy kierowaniu kasą chorych przez członków Kierownictwa.

Rada Społeczna

W skład Rady Społecznej AOK Nordost wchodzi 30 członków. Reprezentują oni po połowie ubezpieczonych i pracodawców. Radzie naprzemiennie przewodniczą w chwili obecnej Knut Lambertin (reprezentant ubezpieczonych) oraz Alexander Schirp (reprezentant pracodawców).