Liczby i Fakty

AOK Nordost powstała z dniem 1 stycznia 2011 w wyniku połączenia się Kas Chorych AOK Berlin-Brandenburg i AOK Mecklenburg-Vorpommern. AOK Nordost jest instytucją działającą na podstawie prawa publicznego w formie samorządu.

Ubezpieczeni

AOK Nordost ma około 1,75 miliona ubezpieczonych.

Budżet

AOK Nordost w roku 2020 dysponuje budżetem w wysokości 7,88 mld euro w kasie ubezpieczenia zdrowotnego i 2,34 mld euro w kasie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Największe wydatki to: leczenie szpitalne 2,71 mld euro, opieka medyczna 1,12 mld euro, leki 1,3 mld euro.

Pracownicy

AOK Nordost zatrudnia 5.479 pracowników, w tym 179 osób kształcących się zawodowo.

Punkty obsługi klienta

Dzięki gęstej sieci ponad 100 Punktów Obsługi Klienta jesteśmy dostępni w każdym zakątku regionu. Nasze Centrum Obsługi Telefonicznej oferuje profesjonalną opiekę i porady 24 godziny na dobę.

Klienci korporacyjni

AOK Nordost obsługuje 122.549 firm i klientów korporacyjnych oraz 328 zakłady pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd

Prezesem Zarządu AOK Nordost jest pani Daniela Teichert, wiceprezesem Zarządu jest Pan Hans-Joachim Fritzen. Zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorczą.  

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej AOK Nordost wchodzi 30 członków pełniących funkcję społecznie. Reprezentują oni po połowie ubezpieczonych i pracodawców. Radzie naprzemiennie przewodniczą obecnie Knut Lambertin (reprezentant ubezpieczonych) oraz Alexander Schirp (reprezentant pracodawców).

 

Stan na grudzień 2019