Taryfy dodatkowe

Taryfy dodatkowe AOK

Od kwietnia 2007 ustawowe kasy chorych mają możliwość oferować taryfy dodatkowe. AOK korzysta z tej nowej możliwości i oferuje innowacyjne taryfy, które zawierają opcje udziału własnego lub premii. Decyzja o wyborze taryfy należy do Państwa!

W celu uzyskania dalszych informacji o poszczególnych taryfach dodatkowych, prosimy o wybranie jednej z powyższych zakładek. W chwili obecnej informacje dostępne są w języku niemieckim.