Możesz dostarczyć zwolnienie lekarskie online

Szybko i prosto! Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza w Niemczech możesz dostarczyć do AOK Nordost za pomocą smartfona.

 

Krok 1: Ściągnij aplikację „AOK Direkt AU-Schein” przez App Store albo Play Store.

Krok 2: Zarejestruj się za pomocą swojego numeru ubezpieczenia i adresu e-mail.

Krok 3: Zrób zdjęcie swojego zwolnienia i prześlij za pomocą aplikacji. (Zalecenie: Zachowaj oryginalny dokument na wypadek błędów technicznych).

Dostarczenie zwolnienia do AOK nie zwalnia Cię z Twoich zobowiązań jako pracownika. Zapytaj pracodawcę, jakie zasady dostarczania zwolnień lekarskich obowiązują Cię w miejscu pracy.

Pamiętaj:

Termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do AOK to 7 dni kalendarzowych.

Jeżeli okres niezdolności do pracy przedłuża się, bardzo ważny jest nieprzerwany ciąg zwolnień lekarskich, który to dokumentuje. Kolejne zaświadczenie o niezdolności do pracy powinno być wystawione przez lekarza najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym kończy się aktualne zaświadczenie. W przypadku zwłoki w przedłożeniu zwolnienia lekarskiego kasie chorych (do 7 dni od dnia wystawienia) albo w przypadku zaistnienia przerw pomiędzy udokumentowanymi okresami niezdolności do pracy może dojść do utraty zasiłku chorobowego.