Zasiłek chorobowy

Czym jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy (Krankengeld) jest świadczeniem finansowym, które przysługuje osobom ubezpieczonym w kasie chorych w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i związanej z nią utratą dochodów.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek chorobowy?

  • Należy przedłożyć w AOK zwolnienie lekarskie, na którym wskazana jest diagnoza medyczna.
  • Zwolnienie od niemieckiego lekarza przesyłane są do kasy chorych automatycznie (eAU). Jeżeli lekarz jednak wręczy Ci papierowy dokument, musisz doręczyć go do AOK.
  • Zwolnienie lekarskie (z Polski: wydruk elektronicznego zwolnienia e-ZLA) musi zostać doręczone w ciągu tygodnia. Termin obowiązuje także w przypadku przedłużenia zwolnienia.
  • Jeżeli chorujesz dłużej niż 6 tygodni (opłacanych przez pracodawcę – Engeltfortzahlung), otrzymasz automatycznie z AOK formularz wniosku do wypełnienia. Wypełniony i podpisany wniosek złóż w AOK. Twój Pracodawca prześle nam informację o Twoich zarobkach potrzebną do obliczenia wysokości przysługującego Ci zasiłku chorobowego. Jeżeli stosunek pracy zakończył się, potrzebujemy dodatkowo kopii umowy o pracę, a jeżeli doszło do wypowiedzenia stosunku pracy – także kopii tego dokumentu. Pamiętaj: w przypadku otrzymania wypowiedzenia z pracy w trakcie choroby poinformuj nas o tym od razu, żebyśmy mogli niezwłocznie wysłać do Ciebie odpowiedni formularz wniosku o zasiłek.
  • Przed wypłatą zasiłku musimy sprawdzić Twoje okresy niezdolności do pracy z ostatnich 3 lat oraz diagnozy medyczne (numery ICD). Jeżeli jesteś ubezpieczony u nas krócej niż 3 lata, AOK pobiera te informacje od poprzedniej instytucji właściwej (na przykład od ZUS-u). Jednak wymiana korespondencji w niektórych przypadkach może się przedłużać. Aby przyśpieszyć przyznanie zasiłku chorobowego, możesz sam pobrać z ZUS konieczne zaświadczenie i nam je przedstawić.

Ważne!: Przyznanie i wypłata zasiłku chorobwego możliwe są dopiero po otrzymaniu przez AOK wszystkich koniecznych dokumentów: od Ciebie, Twojego pracodawcy i – kiedy to konieczne – od poprzedniej instytucji właściwej (na przykład ZUSu).

Zasiłek chorobowy wypłacany jest za cały okres wskazany na zwolnieniu lekarskim. Ważne!: Zasiłek chorobowy otrzymasz jako świadczenie ciągłe, o ile nie ma przerw pomiędzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi, czyli przedłużenie zwolnienia lekarskiego musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu poprzedniego zwolnienia.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest za dni kalendarzowe, przy czym każdy miesiąc liczony jest jako 30 dni, nieważne, że w rzeczywistości może mieć 28 czy 31 dni.

Prześlij dokumenty bezpośrednio do AOK Nordost, 14456 Potsdam. Szybciej i prościej zrobisz to poprzez aplikację “Meine AOK”. W celu ochrony danych korzystanie z aplikacji wymaga rejestracji.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego jest zależna od Twojego regularnego dochodu przed chorobą. Wysokość zasiłku wynosi 70 % pensji brutto, jednak nie więcej niż 90 % wynagrodzenia netto.

Wypłacane świadczenie pomniejszane jest o składki ubezpieczenia emerytalnego, na wypadek bezrobocia i pielęgnacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne natomiast pozostaje w mocy bezskładkowo.

Kalkulator do wyliczenia wysokości zasiłku chorobowego znajdziesz tutaj.

Jak długo mogę pobierać zasiłek chorobowy?

Poinformuj nas o przywróconej zdolności do pracy. Z tym dniem kończy się zasiłek chorobowy. Lekarz musi to zaświadczyć, potwierdzając koniec leczenia (Endbescheinigung). Bez potwierdzenia lekarskiego nie możemy wypłacić zwolnienia za ostatni okres choroby.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez 78 tygodni w okresie trzech lat. Wystąpienie drugiej choroby w tym czasie nie skutkuje wydłużeniem okresu zasiłkowego.