Centrum Medyczne Brandmed

Dostęp do lekarzy w Słubicach z kartą AOK Nordost

Chcesz umówić się do lekarza w Słubicach? W Centrum Medycznym Brandmed wystarczy do tego Twoja karta ubezpieczeniowa AOK Nordost. Od 1.1.2021 rozliczane przez AOK są także wideo konsultacje z lekarzami.

AOK Nordost podpisała umowę z Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach, dzięki której nasi polscy ubezpieczeni mogą korzystać z wizyt u lekarzy ogólnych i specjalistów w swoim mieście. Proste i szybkie uzyskanie dostępu do lekarza na podstawie karty ubezpieczeniowej – taką możliwość otwiera swoim polskim ubezpieczonym z terenu Słubic i okolic kasa chorych AOK Nordost, która podpisała umowę na leczenie ambulatoryjne na podstawie § 140e SGB V (§ 140e Piątej Księgi Kodeksu Socjalnego) z polskim świadczeniodawcą w Słubicach.

Nowa oferta AOK Nordost wychodzi naprzeciw potrzebom ubezpieczonych ze Słubic i okolic. Współpraca z Centrum Medycznym Brandmed umożliwi naszym polskim ubezpieczonym nieskomplikowany dostęp do opieki ambulatoryjnej w Polsce na takich samych zasadach jak w Niemczech, czyli bez dodatkowych kosztów. Wystarczy umówić się na termin wizyty, a potem okazać swoją kartę ubezpieczeniową AOK Nordost, aby szybko i wygodnie uzyskać dostęp do lekarza.

Centrum Medyczne Brandmed znajduje się na ulicy Daszyńskiego 1 w Słubicach (w Galerii Prima) i oferuje dostęp z kartą AOK Nordost do następujących lekarzy:

 • lekarz ogólny
 • dermatolog
 • ortopeda
 • chirurg
 • neurolog
 • kardiolog

W ramach diagnostyki:

 • RTG
 • USG Doppler
 • Echo serca
 • EKG
 • Badanie ultrasonograficzne
 • Laboratorium (limit 30 EUR na kwartał)
 • Badanie przesiewowe skóry
 • Ciekły azot

Korzystanie z innych ustawowych świadczen medycznych odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów, rachunek należy przedłożyć w AOK. Kwota do wysoskości niemieckiej stawki ustawowej zostanie przez AOK zwrócona.

Konsultacje z zakresu radiologii oraz badania laboratoryjne oferowane są we współpracy z partnerami.

Termin wizyty u lekarza uzyskasz po telefonicznej rejestracji. W przypadkach nagłych, możesz po prostu przyjść do Centrum Medycznego i okazać swoją kartę AOK Nordost, by uzyskać opiekę lekarza internisty.

Od 1.1.2021 rozliczane przez AOK są także wideo konsultacje z lekarzami. 

Kontakt mailowy do Centrum Medycznego Brandmed: info(at)brandmed(.)eu, telefoniczny:
+48 95 758 26 49 (dla dzwoniących z Polski)
+48 518 011 108 (dla dzwoniących z Polski)
+49 335 28 00 23 70 (dla dzwoniących z Niemiec)
+49 176 22 02 42 46 (komórkowy z Niemiec)
Dalsze informacje na stronie: http://brandmed.eu/

Wielu polskich pracowników z regionu przygranicznego znajduje zatrudnienie w Niemczech i tam są ubezpieczeni zdrowotnie, jednak nadal mieszkają w Polsce. Oczywiście mają pełne prawo korzystać ze świadczeń medycznych w Niemczech, ale bardzo często szukają możliwości dostępu do lekarza rodzinnego i specjalistów w miejscu zamieszkania oraz komunikacji z lekarzem w języku polskim. Leczenie w systemie publicznym w Polsce możliwe jest na podstawie karty europejskiej EKUZ, a w pełnym zakresie na podstawie formularza E106 (S1).

Leczenie w Polsce przez prywatnych lekarzy poza systemem NFZ może być finansowane przez niemiecką kasę chorych co do zasady jedynie poprzez zwrot kosztów ubezpieczonemu: lekarz wystawia rachunek jak za prywatną wizytę, a ubezpieczony przedstawia go swojej kasie w celu uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty. Przy takim rozwiązaniu istnieje jednak ryzyko, że koszt prywatnej wizyty przewyższy stawki ustawowe, według których niemiecka kasa chorych może refundować świadczenia. Wtedy ubezpieczony nie może liczyć na zwrot pełnej kwoty. Współpraca AOK z Brandmed usuwa tę niedogodność. Teraz także wizyta u prywatnego lekarza może odbyć się bezgotówkowo, wystarczy do tego karta AOK Nordost.

Leki na receptę
W ramach umowy z AOK lekarze będą wystawiać recepty prywatne. Można je zrealizować w polskich i niemieckich aptekach. Recepta musi zostać opłacona w aptece z prywatnej kieszeni. Następnie, należy złożyć zrealizowaną receptę wraz z paragonem (rachunkiem) za wykupione leki w Centrum Medycznym Brandmed i wypełnić wniosek o zwrot kosztów. Rachunki będą przedstawiane raz w tygodniu kasie AOK do rozliczenia. Prosimy o podanie na wniosku aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mamy dokonać przelewu ze zwrotem.

Finansowanie leków na niemieckich zasadach zakłada współpłacenie przez pacjenta: 10% ceny aptecznej leku w Niemczech, przy tym nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR, ale nie więcej niż koszt leku. Dodatkowo naliczana jest opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów recepty w wysokości 2,50 EUR od każdego rachunku.

Suma zwrotu będzie pomniejszona o te kwoty.