Taryfa dodatkowa „AOK Podróże Zagraniczne“

Taryfa opcjonalna „AOK Podróże Zagraniczne“ jest dogodnym uzupełnieniem ochrony, jaką daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ang. EHIC). Karta EKUZ zabezpiecza zasadnicze prawo do świadczeń w czasie wszystkich podróży na terenie państw UE oraz państw EFTA, Szwajcarii oraz Macedonii. Karta EKUZ nadrukowana jest na odwrocie Państwa karty ubezpieczeniowej AOK, której używacie Państwo podczas wizyt u lekarza w Niemczech.

Ubezpieczenie w czasie podróży - Taryfa opcjonalna „AOK Podróże Zagraniczne“

Taryfa opcjonalna „AOK Podróże Zagraniczne“ zabezpiecza Państwa oraz członków Państwa rodziny, objętych ubezpieczeniem rodzinnym AOK, na wypadek choroby w czasie podróży na całym świecie. Ubezpieczenie obejmuje między innymi opiekę lekarską, pomoc w nagłym wypadku lub przeprowadzony na zlecenie lekarza transport do Niemiec.

Zakres świadczeń

Oferujemy Państwu refundacje kosztów leczenia przez łącznie 6 tygodni w czasie każdej podróży zagranicznej nie dłuższej niż 6 tygodni. W praktyce oznacza to, że AOK zwróci Państwu w przypadku zachorowania w czasie trwającego nie dłużej niż 6 tygodni pobytu zagranicznego wszystkie udokumentowane koszty (z udziałem własnym włącznie) za następujące świadczenia:
Opieka lekarska i leczenie stomatologiczne z naprawą protez zębowych włącznie.

Leczenie szpitalne ze skierowaniem lekarskim

Koszty przewozu transportem medycznym, karetką pogotowia lub transportem powietrznym do najbliższego szpitala na zlecenie lekarza.

Przepisane przez lekarza leki, środki opatrunkowe, środki lecznicze i pomocnicze oraz zlecony przez lekarza medycznie niezbędny transport powrotny do Niemiec.

Dodatkowa usługa Assistance

Assistance oznacza wsparcie w przypadku choroby lub urazu nie tylko w wymiarze finansowym. AOK zadba o wszystko. Wspólnie z zaufanym partnerem oferujemy:

  • opiekę medyczną, psychologiczną oraz wsparcie organizacyjne – również w aspekcie językowym,
  • koordynację pracy lekarzy i szpitali,
  • organizujemy niezbędny transport powrotny z całego świata,
  • udostępniamy informacje oraz dane medyczne.

Jaki jest koszt taryfy opcjonalnej „AOK Podróże Zagraniczne“?

Taryfa opcjonalna „AOK Podróże Zagraniczne“ oferowana jest w szczególnie korzystnej cenie:

Wiek Składka roczna
do ukończenia 65 roku życia  6,00 euro
od 65 roku życia 12,00 euro

Składka opłacana jest osobno za każdego ubezpieczonego.

Zawarcie ubezpieczenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykupieniem taryfy dodatkowej „AOK Podróże Zagraniczne“, to prosimy o kontakt. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu w Punktach Obsługi Klienta. Dalsze informacje na temat taryfy uzyskacie Państwo również pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 2655555 (w języku niemieckim).