Świadczenia indywidualne (IGeL)

Co to są Indywidualne Świadczenia Zdrowotne (IGeL)?

Indywidualne Świadczenia Zdrowotne to świadczenia lekarskie, które nie należą do katalogu świadczeń kas chorych i muszą być finansowane przez pacjenta.

AOK zasadniczo refunduje koszty wszystkich świadczeń, które są medycznie niezbędne. W szczególności dotyczy to badań profilaktycznych. Jednakże coraz więcej lekarzy i stomatologów oferuje świadczenia indywidualne, które są dla nich dodatkowym źródłem dochodu.

Paleta Indywidualnych Świadczeń Zdrowotnych jest bardzo szeroka. Zalicza się do niej takie świadczenia jak dodatkowe badania profilaktyczne, porady medyczne przed podróżą a także świadczenia w zakresie medycyny naturalnej.

Na kolejnych stronach możecie Państwo znaleźć więcej informacji w języku niemieckim na temat zasad oraz korzyści wynikających z korzystania z Indywidualnych Świadczeń Zdrowotnych.