Zasiłek chorobowy

Osoby, które przez dłuższy czas przebywają na zwolnieniu lekarskim, otrzymują od AOK zasiłek horobowy, po zakończeniu wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę w czasie pierwszych 6 tygodni choroby. Zasiłek chorobowy wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 90% wynagrodzenia netto. Szczegółowych informacji udzielają doradcy ds. zasiłków chorobowych.

Zasiłek chorobowy na dziecko

W przypadku choroby dziecka (do 12 roku życia) osoby pracujące mają prawo do zasiłku chorobowego na dziecko, jeżeli w gospodarstwie domowym nie ma innej osoby, która mogłaby przejąć opiekę nad dzieckiem. Jeżeli dziecko musi być leczone w szpitalu i lekarz uzna obecność rodziców za niezbędną z medycznego punktu widzenia, to AOK wypłaca szpitalowi dodatek za pobyt i wyżywienie rodzica w czasie tego pobytu.

Zasiłek przejściowy

W przypadku świadczeń rehabilitacyjnych w celu aktywizacji zawodowej ubezpieczeni otrzymują zasiłek przejściowy. W okresie otrzymywania tego zasiłku nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże osoby te są objęte ubezpieczeniem w pełnym zakresie.