Zapłodnienie in vitro

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO o kłopotach pary z prokreacją mówi się po dwóch latach od podjęcia starań o poczęcie dziecka. Obecnie 90 % przyczyn niepłodności to problemy somatyczne. Przyczyny psychiczne podejrzewa się w 10 % przypadków. W równej mierze problemy nękają kobiety jak i mężczyzn. Pierwszym krokiem do określenia dopasowanej do danej pary terapii, jest znalezienie przyczyny niepłodności w danym przypadku. Jeżeli lekarz oceni, że konieczne jest sztuczne zapłodnienie i istnieją wystarczające szanse na powodzenie terapii, pokrywamy w przypadku małżeństw do 50 % kosztów (Regelleistung).

Na podstawie niemieckiego Kodeksu Socjalnego i przepisów wykonawczych kasy chorych zobowiązane są do częściowego refundowania kosztów wspomaganej prokreacji.

Dofinansowanie leczenia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • Osoba ubezpieczona jest w niemieckiej kasie chorych.
 • Kasa chorych odpowiada za procedurę in vitro wyłącznie odnośnie swojego ubezpieczonego i finansuje:
  • w przypadku kobiety: 
   • obowiązkowe poradnictwo odnośnie: medycznych, psychicznych i społecznych aspektów procedury in vitro, ryzyka zdrowotnego, obciążeń fizycznych i psychologicznych, innych dróg do posiadania własnego dziecka (np. adopcja),
   • pozaustrojowe zabiegi związane z połączeniem komórki jajowej i nasienia;
  • w przypadku mężczyzny: 
   • obowiązkowe poradnictwo na temat ryzyka genetycznego i nieprawidłowego rozwoju płodu w metodzie ICSI,
   • procedury związane z pobraniem, badaniem, przygotowaniem nasienia, łącznie z jego kapacytacją oraz konieczne badania laboratoryjne.
 • Konieczność wspomaganej prokreacji stwierdzona została przez lekarza (tzn. inne środki, jak stymulacja hormonalna, nie są w danym przypadku możliwe bądź wystarczające).
 • Oczekiwanie powodzenia podjętego leczenia jest uzasadnione.
 • Komórki rozrodcze pochodzą od pary starającej się o dziecko.
 • Para starająca się o dziecko jest małżeństwem.
 • Para odbyła sesję poradnictwa rodzinnego z innym lekarzem niż prowadzący leczenie (nt. medycznych i psychospołecznych zagadnień terapii, w tym na temat innych opcji leczenia, adopcji, ryzyka związanego z leczeniem) i otrzymała skierowanie na leczenie.
 • Oboje partnerzy muszą mieć co najmniej 25 lat, limit wieku dla kobiet wynosi 40 lat, dla mężczyzny 50 lat. Kryteria wieku muszą być spełnione pierwszego dnia cyklu leczniczego.

Finansowaniem objęta jest w danym przypadku jedna z następujących metod regulacji zapłodnienia: 

 • Inseminacja na cyklu naturalnym: 8 prób.
 • Inseminacja po stymulacji hormonalnej: 3 próby.
 • IVF (In vitro fertilization): 3 próby.
 • Transfer gamet wewnątrz jajowodów GIFT: 2 próby.
 • Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika: 3 próby.

Finanansowaniem objęte są następujące procedury: badania laboratoryjne, badanie i przygotowanie nasienia, stymulacja hormonalna, badanie ultrasonograficzne, pobranie komórek jajowych, połączenie komórek jajowych i plemników, inseminacja, transfer zarodka, transfer gamet, poradnictwo.

Finansowanie nie obejmuje świadczeń indywidualnych wykraczających poza zapłodnienie pozaustrojewe, np.: kriokonserwacja nasienia, komórek jajowych, zarodków.

Kasie chorych należy przedstawić plan leczenia do zatwierdzenia przed przystąpieniem do pierwszego cyklu leczniczego.

Przed podjęciem terapii należy w kasie chorych przedstawić wystawiony przez lekarza plan leczenia.

Finansowanie w programie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, resztę ponoszą małżonkowie.

Pytania

Dalsze informacje można uzyskać w oddziale AOK albo pod numerem telefonu:
0 800 265080 37432 (na terenie Niemiec)
0049 991 2772 37432 (dzwoniąc z Polski)
+49 15254646862