Profilaktyka

Profilaktyka dla najmłodszych

Jako rodzice możecie Państwo zadbać o zdrowie i prawidłowy rozwój swoich dzieci. AOK sfinansuje wszystkie ustawowo określone badania profilaktyczne dla dzieci, między innymi badania noworodków, badania przesiewowe słuchu oraz badania okresowe dla dzieci i młodzieży. AOK finansuje również wszystkie zalecane oficjalnie szczepienia ochronne.

Profilaktyka dla dorosłych

AOK jako Kasa Zdrowia przejmuje w stosunku do wszystkich swoich Klientów koszty dobrowolnych badań profilaktycznych, na przykład u stomatologa lub regularny test (check-up) od 35 roku życia “auf Herz und Nieren”. Co dwa lata istnieje możliwość przeprowadzenia badań przesiewowych skóry. Szczególnie ważne dla kobiet od 20 roku życia i mężczyzn od 45 roku życia są regularne badania w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Dla wszystkich Ubezpieczonych od 56 roku życia zalecana jest kolonoskopia w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego, dla kobiet po 50 roku życia zaleca się wykonywanie mammografii.
Również koszty tych badań ponosi AOK.

Szczepienia

Dzięki rozsądnemu stosowaniu szczepień ochronnych udaje się uniknąć wielu chorób. AOK Nordost finansuje wszystkie szczepienia, których stosowanie jest zalecane w ramach Dyrektywy o szczepieniach ochronnych. Do tych szczepień należą między innymi szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom, tężcowi oraz błonicy.

Profilaktyka z AOK-Vorsorgemaneger

Dzięki programowi AOK-Vorsorgemanager możecie Państwo przygotować swój indywidualny plan profilaktyczny – łącznie z funkcją przypominania oraz informacjami o wszystkich badaniach i szczepieniach.

Opis AOK-Vorosrgemanager oferujemy w języku niemieckim.