Medycyna naturalna

Leczenie metodami medycyny naturalnej wzbudza coraz większe zainteresowanie pacjentów. Metody te są uznanym uzupełnieniem klasycznej medycyny. Prosimy Państwa o nawiązanie kontaktu z AOK aby uzyskać informacje o aktualnym rozwoju w tej dziedzinie.

Akupunktura

Akupunktura stała sie w ostatnich latach powszechnie akceptowaną formą terapii. AOK finansuje terapię akupunkturą przy przewlekłych bólach kolana oraz pleców.

Programy dla osób przewlekle chorych – AOK-Curaplan

AOK-Curaplan jest programem, który AOK Nordost oferuje osobom przewlekle chorym na wybrane schorzenia (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, rak piersi, astma oskrzelowa). Największe zalety dla pacjentów to:

  • Leczenie według aktualnej wiedzy medycznej, opartej na faktach (Evidence Based Medicine).
  • Lekarz prowadzący leczenie koordynuje wszystkie zabiegi lecznicze, także wykonawane przez innych lekarzy specjalistów, np.  w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym.
  • Lekarz z pacjentem wspólnie ustalają indywidualne dla pacjenta cele leczenia.
  • Lekarz regularnie kontroluje wyniki medyczne pacjenta.
  • Pacjentowi oferowane są szkolenia, jak lepiej funkcjonować z chorobą w codziennym życiu.
  • Pacjenci otrzymują magazyn Curapla, informujący o nowościach w leczeniu chorób objętych programem.