Medycyna naturalna

Alternatywne metody leczenia są uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej. Przepisy prawne umożliwiają przejęcie przez AOK kosztów niektórych alternatywnych metod leczenia. Zapoznaj się, jakie metody są dostępne w ramach Twojego ubezpieczenia i przy jakich dolegliwościach i chorobach można je stosować.

Medycyna niekonwencjonalna

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się medycyna niekonwencjonalna, na przykład zabiegi medycyny naturalnej, które skupiają się na aktywowaniu własnych sił leczniczych organizmu. Wielu pacjentów przywiązuje szczególną wagę do możliwości korzystania także z medycyny niekonwencjonalnej, w której upatrują dodatkowe korzyści w stosunku do medycyny opartej na dowodach. Dalsze informacje znajdziesz tutaj.

Akupunktura

Akupunktura może być traktowana jako terapia bólu przewlekłego. Jest to metoda pochodząca z tradycyjnej medycyny chińskiej. AOK pokrywa koszty leczenia następujących dolegliwości z użyciem igieł bez stymulacji elektrycznej:

  • przewlekły ból kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, który promieniuje do stawu kolanowego,
  • przewlekły ból w stawie kolanowym spowodowany przedwczesnym zużyciem powierzchni chrzęstnych (gonartroza).

Warunkiem koniecznym do przejęcia kosztów jest istnienie bólu od co najmniej sześciu miesięcy i prowadzenie leczenia przez uprawnionego lekarza. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Osteopatia

Osteopatia jest metodą terapii uzupełniającą medycynę konwencjonalną, której celem jest łagodzenie ograniczeń ruchowych, stwardnień i napięć. Jest praktykowana wyłącznie za pomocą rąk - bez leków i urządzeń medycznych.

Osteopatia może okazać się pomocna obok klasycznej fizjoterapii w leczeniu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. AOK Nordost zwraca do 180 euro rocznie kosztów leczenia osteopatycznego w ramach Konta Zdrowia AOK. Może skorzystać z tej oferty każda osoba ubezpieczona w AOK. Finansowanie następuje na zasadzie zwrotu kosztów. Wymagane jest skierowanie od lekarza i imienny rachunek wystawiony przez certyfikowanego osteopatę. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Homeopatia

Medycyna homeopatyczna jest alternatywną metodą leczenia. Ma na celu holistyczne wzmocnienie człowieka, aby mógł lepiej radzić sobie z chorobami. W homeopatii przyjmuje się bardzo mocno rozcieńczone roztwory substancji, które w silniejszych dawkach wywołałyby u zdrowych ludzi objawy choroby. W zależności od stężenia preparaty homeopatyczne mogą nie zawierać ani jednej cząsteczki substancji aktywnej.

Badania kliniczne o wysokiej jakości nie wykazały skuteczności homeopatii poza efektem placebo. Oznacza to, że leki homeopatyczne w tych badaniach nie miały większego wpływu na leczenie chorób niż środki bez aktywnych składników. Jednak intensywne rozmowy terapeutyczne prowadzone w ramach homeopatii oraz szczególna, pełna zaufania relacja między lekarzem a pacjentem mogą odgrywać rolę w procesie powrotu do zdrowia.

Homeopatia nie powinna zastępować leczenia medycznego opartego na dowodach naukowych. Istnieją ograniczenia w leczeniu wyłącznie homeopatycznym, na przykład w przypadku ciężkich lub ostro zagrażających życiu chorób, nowotworów, chorób, w których trzeba zastąpić podać istotną dla życia substancję (na przykład insulinę) oraz ciężkich chorób zakaźnych, na które istnieją konkretne i sprawdzone leki.

AOK zwraca do 50 euro w roku poniesionych kosztów na leki homeopatyczne. Wymagana jest recepta lekarska i rachunek. Dalsze informacje znajdziesz tutaj.