Ciąża i poród

Wszystkie badania, które są ustawowo przewidziane w czasie ciąży, zostaną opłacone przez AOK. Do tego zalicza się zarówno regularne badania lekarskie jak i wszystkie świadczenia związane z porodem, zarówno w szpitalu jak i w domu. AOK pokrywa koszty opieki położnej. Do naszych świadczeń należą również kursy przygotowujące do porodu oraz po porodzie. W przypadku ciąży zagrożonej AOK refunduje usługi pomocy domowej lub opieki domowej, jeżeli nie ma innej osoby, która mogłaby prowadzić gospodarstwo domowe. To samo dotyczy czasu po porodzie, jeżeli poród ten odbył się w domu lub w domu porodowym (Geburtshaus).

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest wypłacany w okresie sześciu tygodni przed oraz do ośmiu lub dwunastu tygodni (przy więcej niż jednym dziecku) po porodzie. Przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego AOK wypłaca zasiłek macierzyński w wysokości maksymalnie 13 euro na dzień. Państwa pracodawca uzupełnia ten zasiłek macierzyński do wysokości wypłaty netto. Wysokość kwoty, o którą uzupełnia się zasiłek, jest obliczana od średniej wypłaty netto w ostatnich trzech miesiącach przed przejściem na urlop macierzyński.

Bezpłatne ubezpieczenie rodzinne

W ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego małżonkowie oraz dzieci mogą uzyskać dostęp do pełnej palety świadczeń i usług oferowanych przez AOK. Dokładne informacje na temat zasad ubezpieczenia rodzinnego z uwzględnieniem aspektów transgranicznych uzyskacie Państwo tutaj.