Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - Elektronische Gesundheitskarte

Wprowadzenie elektronicznej  karty ubezpieczenia zdrowotnego ma poprawić obsługę ubezpieczonych w zakresie dostępu do  lekarzy i świadczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo systemu usług zdrowotnych. Do wydania elektronicznej  karty ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest dostarczenie zdjęcia osoby ubezpieczonej powyżej 14 roku życia, które umieszczane jest na przedniej stronie karty. Pozwoli to uniknąć użycia karty przez osobę nieupoważnioną w przypadku na przykład zgubienia karty.

Szczegółowe informacje na temat Elektronicznej Karty Zdrowia eGK (informacje w języku niemieckim)

Wyślij plik ze swoim  zdjęciem do AOK online

W przypadku zaginięcia karty lub upływu daty ważności możesz zamówic nową kartę online (serwis w języku niemieckim).