2019: Składka zdrowotna w kasie AOK Nordost jeszcze korzystniejsza dla pracownik

Żadnych podwyżek! Składka dodatkowa w 2019 r. w AOK Nordost pozostaje na tym samym poziomie

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie zmieni się składka dodatkowa w AOK Nordost w 2019 r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,1 %.

Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie od 01.01.2019 formuły współfinansowania, zgodnie z którą składka dodatkowa nie będzie obciążać już tylko pracownika, ale będzie dzielona po połowie na pracownika i pracodawcę. Dzięki temu rozwiązaniu realna wysokość składki opłacanej przez pracownika zmniejszy się o 0,45%.

AOK Nordost oferuje stabilną składkę kolejny rok z rzędu. W 2018 roku korzystało z naszej oferty 1,8 mln ubezpieczonych

Wysokość składki zdrowotnej określona dla wszystkich ustawowych kas chorych składa się z obowiązkowej składki płaconej przez pracodawcę w wysokości 7,3% wynagrodzenia pracownika oraz obowiązkowej składki płaconej przez pracownika również w wysokości 7,3%. Składki te trafiają do Funduszu Zdrowia (Gesundheitsfond), którego zadaniem jest finansowanie kas chorych. Wysokość wpłat wyliczana jest na podstawie liczby ubezpieczonych i ich struktury wiekowej. Kasom chorym pozostawiono możliwość równoważenia niedostatecznego finansowania ze strony Funduszu Zdrowia poprzez ustalanie składek dodatkowych. AOK Nordost od lat utrzymuje składkę dodatkową bez zmian na poziomie 0,9%. Tak będzie też w roku 2019.Od 01.01.2019 wprowadzono formułę parytetowego finansowania składki dodatkowej przez pracodawcę i pracownika po połowie.