Choroba i zwolnienie lekarskie z Polski

AOK Nordost akceptuje zarówno zwolnienia lekarskie wystawione w Niemczech jak i zwolnienia wystawione w Polsce. Zwolnienia lekarskie należy doręczać do AOK i do pracodawcy. Tak to wygląda w praktyce.

W Niemczech wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie eAU jest automatycznie przesyłane do kasy chorych.

W Polsce lekarze wystawiają wprawdzie również elektroniczne zwolnienia lekarskie, jednak nie są one przesyłane do niemieckich kas chorych. O doręczenie zwolnienia z Polski do AOK musisz się zatroszczyć. Na żądanie pacjenta lekarz przekazuje mu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego.  Ponieważ jesteś zatrudniony i ubezpieczony w Niemczech, zażądaj od lekarza wydruku i dostarcz jego kopię do pracodawcy i do AOK. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub asystenta medycznego.

Dopilnuj, aby na kopii zwolnienia dla AOK znalazł się numer statystyczny choroby (diagnoza).

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA razem z kserokopią karty AOK prosimy dostarczyć do punktu obsługi klienta AOK osobiście albo przesłać do AOK Nordost w terminie 7 dni od ustalenia niezdolności do pracy na adres:

AOK Nordost. Die Gesundheitskasse.
14456 Potsdam

Oczywiście, zawsze możesz skorzystać z naszego oddziału online albo aplikacji Meine AOK