Choroba i zwolnienie lekarskie z Polski

AOK Nordost akceptuje zarówno zwolnienia lekarskie wystawione w Niemczech jak i zwolnienia wystawione w Polsce.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze w Polsce wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie. Na żądanie pacjenta lekarz przekazuje mu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego.  Ponieważ jesteś zatrudniony i ubezpieczony w Niemczech, zażądaj od lekarza wydruku i dostarcz jego kopię do pracodawcy i do AOK. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub asystenta medycznego.

Dopilnuj, aby na kopii zwolnienia dla AOK znalazł się numer statystyczny choroby (diagnoza).

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA razem z kserokopią karty AOK prosimy dostarczyć do punktu obsługi klienta AOK osobiście albo przesłać do AOK Nordost w terminie 7 dni od ustalenia niezdolności do pracy na adres:

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse
14456 Potsdam

Niedotrzymanie 7-dniowego terminu może prowadzić do zawieszenia roszczenia i utraty zasiłku chorobowego.

Ubezpieczeni w innych kasach AOK - spoza Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego - mogą odszukać właściwy adres na stronie serwisu: AOK-Servicecenterübersicht.

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy.