2018: Składka zdrowotna w kasie AOK Nordost bez zmian!

Żadnych podwyżek! Twoja składka w 2018 r. do AOK Nordost pozostaje na tym samym poziomie.

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie zmieni się składka dodatkowa pracownika w AOK Nordost w 2018 r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,2 %.

Wartość budżetu AOK Nordost na 2018 rok to kwota 7,7 mld euro w ubezpieczeniu zdrowotnym i 2,4 mld euro w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym i po raz pierwszy przekroczyła łącznie granicę 10 miliardów Euro. Kasa AOK Nordost pozostaje liderem regionalnym, w roku 2016 zyskała 78.000 nowych członków. Do największych wydatków zaliczają się koszty leczenia szpitalnego (2,7 mld Eur), świadczenia ambulatoryjne (1,3 mld Eur) i leki 1,2 (mld Eur).

AOK Nordost oferuje stabilną składkę kolejny rok z rzędu. W 2018 roku doceniło naszą ofertę 60.000 nowych członków, liczba ubezpieczonych wzrosła do 1,8 mln.

Wysokość składki zdrowotnej określona dla wszystkich ustawowych kas chorych składa się z obowiązkowej składki płaconej przez pracodawcę w wysokości 7,3% wynagrodzenia pracownika oraz obowiązkowej składki płaconej przez pracownika również w wysokości 7,3%. Składki te trafiają do Gesundheitsfond (Funduszu Zdrowia), którego zadaniem jest finansowanie kas chorych. Wysokość wpłat wyliczana jest na podstawie liczby ubezpieczonych i ich struktury wiekowej. Kasom chorym pozostawiono możliwość równoważenia niedostatecznego finansowania ze strony Funduszu Zdrowia poprzez ustalanie składek dodatkowych. AOK Nordost od lat utrzymuje składkę dodatkową bez zmian na poziomie 0,9%. Tak będzie też w roku 2018.