Formularze S1/E106

Dostęp do świadczeń medycznych w Polsce / Ubezpieczenie członków rodziny tylko dla ubezpieczonych w AOK Nordost

Wszystkim ubezpieczonym w AOK Nordost, którzy mieszkają w Polsce, umożliwiamy dostęp do lekarza w Polsce w systemie publicznym na równi z ubezpieczonymi w Narodowym Fundusz Zdrowia (NFZ). Służy temu procedura rejestracji formularza S1 (E106). W ramach tej procedury możliwe jest także objęcie ochroną zamieszkałych w Polsce małżonka i dzieci, którzy nie dysponują tytułem do ubezpieczenia w Polsce.

Postępowanie przebiega następująco:  

  1. Wydrukuj, wypełnij i podpisz załączony druk wniosku, prześlij nam e-mailem na adres TP_ZD_0_2_4(at)NORDOST.AOK(.)DE albo złóż wraz z kopią dowodu osobistego w dowolnym oddziale AOK Nordost. Jeśli chcesz objąć ubezpieczeniem członków rodziny nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, to możesz podać ich we wniosku. Jednakże o ich ubezpieczeniu zadecyduje kasa chorych właściwa dla miejsca zamieszkania, czyli wskazany we wniosku oddział NFZ.
  2. Na jego podstawie AOK Nordost wystawi i prześle niezwłocznie do właściwego oddziału NFZ  formularz S1 (E106). Tobie prześlemy kopię tego dokumentu do wiadomości. Kiedy ją otrzymasz, masz pewność, że dokumenty zostały także wysłane do NFZ.
  3. NFZ po otrzymaniu dokumentów z AOK prześle do Ciebie stosowny formularz w celu potwierdzenia danych.*  Właśnie na tym formularzu  należy podać  członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia rodzinnego.
  4. NFZ weryfikuje dane i podejmuje decyzje o możliwości korzystania z opieki  zdrowotnej w miejscu zamieszkania oraz o objęciu ubezpieczeniem rodzinnym członków rodziny.
  5. Po zakończonej procedurze otrzymasz z NFZ zaświadczenie o możliwości korzystania z publicznej opieki zdrowia w Polsce. Jeśli wnioskowałeś o ubezpieczenie rodzinne otrzymają je również członkowie rodziny. Od tej chwili możecie leczyć się w Polsce w placówkach posiadających kontrakt z NFZ.
  6. NFZ odeśle do AOK potwierdzony formularz S1 (E106), z którego - w przypadku wnioskowania o ubezpieczenie rodzinne - będzie wynikać, kogo mamy objąć ubezpieczeniem jako członka rodziny.
  7. Na podstawie potwierdzonego formularza S1(E106) AOK zarejestruje członków Twojej rodziny i wystawi im karty ubezpieczeniowe AOK, aby mogli leczyć się także w Niemczech.
  8. Prosimy mieć na uwadze, że każda zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zakończenie umowy o pracę, zmiana pracodawcy, przejście na zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny) na ogół wiąże się z wycofaniem przez AOK zlecenia na leczenie w Polsce. W takich sytuacjach prosimy pamiętać o ponownym zawnioskowaniu formularza S1(E106).

Pobierz wniosek o wystawienie formularza S1 (E106) tutaj
 

* Chodzi o dokument: „Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej”. Jeżeli chcesz przyspieszyć postępowanie, odszukaj ten formularz na stronie NFZ, wypełnij i odeślij do swojego oddziału NFZ. Zrób to dopiero po przesłaniu dokumentów przez AOK  do NFZ (por. pkt 2).