Formularze S1

Dostęp do świadczeń medycznych w Polsce / Ubezpieczenie członków rodziny tylko dla ubezpieczonych w AOK Nordost

Wszystkim ubezpieczonym w AOK Nordost, którzy mieszkają w Polsce, umożliwiamy dostęp do lekarza w Polsce w systemie publicznym na równi z ubezpieczonymi w Narodowym Fundusz Zdrowia (NFZ). Służy temu procedura rejestracji formularza S1. W ramach tej procedury możliwe jest także objęcie ochroną zamieszkałych w Polsce małżonka i dzieci, którzy nie dysponują tytułem do ubezpieczenia w Polsce.

Postępowanie przebiega następująco:  

  1. Wydrukuj, wypełnij i podpisz załączony druk wniosku, prześlij nam e-mailem na adres tp_zdr_2_0_7(at)nordost.aok(.)de albo złóż wraz z kopią dowodu osobistego w dowolnym oddziale AOK Nordost. Jeśli chcesz objąć ubezpieczeniem członków rodziny nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, to możesz podać ich we wniosku. Jednakże o ich ubezpieczeniu zadecyduje kasa chorych właściwa dla miejsca zamieszkania, czyli wskazany we wniosku oddział NFZ.
  2. Na jego podstawie AOK Nordost wystawi i prześle elektronicznie niezwłocznie do właściwego oddziału NFZ  formularz S1.
  3. NFZ po otrzymaniu wniosku z AOK prześle do Ciebie stosowny formularz w celu potwierdzenia danych.*  Właśnie na tym formularzu  należy podać  członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia rodzinnego.
  4. NFZ weryfikuje dane i podejmuje decyzje o możliwości korzystania z opieki  zdrowotnej w miejscu zamieszkania oraz o objęciu ubezpieczeniem rodzinnym członków rodziny.
  5. Po zakończonej procedurze otrzymasz z NFZ zaświadczenie o możliwości korzystania z publicznej opieki zdrowia w Polsce. Jeśli wnioskowałeś o ubezpieczenie rodzinne otrzymają je również członkowie rodziny. Od tej chwili możecie leczyć się w Polsce w placówkach posiadających kontrakt z NFZ.
  6. NFZ odeśle do AOK potwierdzony formularz S1, z którego - w przypadku wnioskowania o ubezpieczenie rodzinne - będzie wynikać, kogo mamy objąć ubezpieczeniem jako członka rodziny.
  7. Na podstawie potwierdzonego formularza S1 AOK zarejestruje członków Twojej rodziny i wystawi im karty ubezpieczeniowe AOK, aby mogli leczyć się także w Niemczech.
  8. Prosimy mieć na uwadze, że każda zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zakończenie umowy o pracę, zmiana pracodawcy, przejście na zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny) na ogół wiąże się z wycofaniem przez AOK zlecenia na leczenie w Polsce. W takich sytuacjach prosimy pamiętać o ponownym zawnioskowaniu formularza S1. W przypadku wątpliwości zadzwoń na naszą infolinię.

Pobierz wniosek o wystawienie formularza S1 tutaj
 

* Chodzi o dokument: „Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej”. Jeżeli chcesz przyspieszyć postępowanie, odszukaj ten formularz na stronie NFZ, wypełnij i odeślij do swojego oddziału NFZ. Zrób to dopiero po przesłaniu dokumentów przez AOK  do NFZ (por. pkt 2).