Choroba i zwolnienie lekarskie z Polski

Choroba i zwolnienie lekarskie z Polski

AOK Nordost akceptuje zarówno zwolnienia lekarskie wystawione w Niemczech jak i zwolnienia wystawione w Polsce na drukach ZUS-ZLA. Lekarz wypisujący zwolnienie wypełnia trzy druki: oryginał w kolorze czerwonym przeznaczony dla ZUS, egzemplarz zwolnienia w kolorze zielonym dla pacjenta oraz trzeci egzemplarz, który pozostawia u siebie. Numer statystyczny choroby pojawia się tylko na oryginale. Ponieważ AOK potrzebuje informacji na temat diagnozy, ważne jest, abyście Państwo złożyli w AOK Nordost - obok kopii zielonego egzemplarza, który jest przeznaczony dla Państwa celem doręczenia pracodawcy - także kopię oryginału (czerwony druk). Przyspieszy to znacznie zarejestrowanie polskiego zwolnienia lekarskiego przez AOK. Przypominamy, że AOK jest uprawniona do uzyskania w ZUS wszelkich informacji potwierdzających prawdziwość doręczonego zwolnienia oraz do zlecenia przebadania ubezpieczonego w celu potwierdzenia diagnozy.

Zwolnienia lekarskie razem z kserokopią karty AOK prosimy przesyłać do AOK Nordost w terminie 7 dni od ustalenia niezdolności do pracy na adres:

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse
14456 Potsdam

Niedotrzymanie 7-dniowego terminu może prowadzić do zawieszenia roszczenia i utraty zasiłku chorobowego.

Ubezpieczeni w innych kasach AOK - spoza Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego - mogą odszukać właściwy adres na stronie serwisu: AOK-Servicecenterübersicht.

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy.