2020: Korzystna Składka zdrowotna w kasie AOK Nordost

Sprawdź wysokość naszej składki!

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie  zmienia się składka dodatkowa w AOK Nordost  z początkiem 2020 r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,1 %.

Od stycznia 2020 r. rodzice i ich dzieci skorzystają dodatkowo na programie AOK-Kinderbonus. Za korzystanie z oferty sportowej, poddawanie się badaniom profilaktycznym oraz szczepieniom będzie można uzbierać na koncie dziecka do ukończenia przez nie 15. roku życia do 1250 euro. „To nowe świadczenie jest jasnym sygnałem dla naszych ubezpieczonych, że w następnych latach z całą mocą będziemy troszczyć się o ich zdrowie.“ – mówi Prezez Zarządu AOK Nordost Daniela Teichert.

Wysokość składki zdrowotnej określona dla wszystkich ustawowych kas chorych składa się z obowiązkowej składki płaconej przez pracodawcę w wysokości 7,3% wynagrodzenia pracownika oraz obowiązkowej składki płaconej przez pracownika również w wysokości 7,3%. Składki te trafiają do Funduszu Zdrowia (Gesundheitsfond), którego zadaniem jest finansowanie kas chorych. Wysokość wpłat wyliczana jest na podstawie liczby ubezpieczonych i ich struktury wiekowej. Kasom chorym pozostawiono możliwość równoważenia niedostatecznego finansowania ze strony Funduszu Zdrowia poprzez ustalanie składek dodatkowych. AOK Nordost od lat utrzymuje składkę dodatkową bez zmian na poziomie 0,9%. Tak będzie też w roku 2020. Od 01.01.2019 wprowadzono formułę parytetowego finansowania składki dodatkowej przez pracodawcę i pracownika po połowie.