2017: Składka zdrowotna w kasie AOK Nordost bez zmian!

Żadnych podwyżek! Twoja składka w 2017 r. do AOK Nordost pozostaje na tym samym poziomie.

Składka ubezpieczeniowa w AOK Nordost pozostaje jedną z najkorzystniejszych w regionie Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii. Nie zmieni się składka dodatkowa pracownika w AOK Nordost w 2017r. i będzie wynosić – tak jak w poprzednich latach – 0,9%, a całość składki: 15,5%. To poniżej średniej stawki niemieckiej o 0,2 %.

Wartość budżetu AOK Nordost na 2017 rok to kwota 7,6 mld euro w ubezpieczeniu zdrowotnym i 2,4 mld euro w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. W tym zawiera się kwota 600 mln euro na dodatkowe wydaki związane reformą świadczeń pielęgnacyjnych od 1 stycznia 2017 r. Kasa AOK Nordost pozostaje liderem regionalnym, w roku 2016 zyskała 78.000 nowych członków.

Wysokość składki zdrowotnej określona dla wszystkich ustawowych kas chorych składa się z obowiązkowej składki płaconej przez pracodawcę w wysokości 7,3% wynagrodzenia pracownika oraz obowiązkowej składki płaconej przez pracownika również w wysokości 7,3%. Składki te trafiają do Gesundheitsfond (Funduszu Zdrowia), którego zadaniem jest finansowanie kas chorych. Wysokość wpłat wyliczana jest na podstawie liczby ubezpieczonych i ich struktury wiekowej. Kasom chorym pozostawiono możliwość równoważenia niedostatecznego finansowania ze strony Funduszu Zdrowia poprzez ustalanie składek dodatkowych. AOK Nordost od lat utrzymuje składkę dodatkową bez zmian na poziomie 0,9%. Tak będzie też w roku 2017.